CHIRURGIE

  1. JOSANU SERGIU – Medic primar chirurgie  generala            TEL. 0752443429
  2. VELEA-NEDELCU  DANIELA-ELENA – Medic  specialist  chirurgie generala  TEL. 0745233028
  3. DEYAB  MAJED  – Medic primar   ORL                       TEL. 0752443846
  4. SOBH AHMED  – Medic specialist oftalmologie    TEL. 0726064833
  5. PETRICIOAIA  NICU-EMIL – medic  specialist  ortopedie si traumatologie TEL. 0768611702
Serviciile medicale spitalicesti se acorda in regim de spitalizare de zi si spitalizare continua, pentru cazurile care necesita internare, conform criteriilor de internare stabilite de legislatia in vigoare si conform Protocoalelor interne de buna practica.

 

SERVICII DE SPITALIZARE DE ZI               SERVICII SPITALIZARE CONTINUA