DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTULUI

Reguli generale

1. FUMATUL INERZIS! in incinta spitalului, fumatul este interzis cu desavarsire. Mentionam ca incalcarea acestei regului constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 100 si 500 lei conform Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consaumului produselor din tutun;

2. FARA ZGOMOTE STRIDENTE! In cadrul spitalului se interzice producerea de zgomote de orice natura care pot produce disconfort pacientilor internati pe sectiile spitalului;

3. INTERZISA PARASIREA INCINTEI SPITALULUI! Pacientilor internati le este interzisa parasirea incintei spitalui, exceptie fac pacientii externati de catre medicul curant.

Baza legislativa: R.I.F.

Oligatiile Pacientului

1. Bolnavii internati sunt obligati sa poarte pe durata internarii tinuta regulamentara de spital;

2. Este interzisa circulatia bolnavilor in alte sectii decat cele in care sunt internati, cu exceptia cazurilor care necesita investigatii;

3. Bolnavii internati nu pot parasi unitatea sanitara in tinuta de spital, fiind interzisa circulatia pe strazi sau in parcuri in astfel de tinuta;

4. Este interzis consumul de bauturi alcoolice si fumatul in incinta spitalului;

5. Bolnavii internati sunt obligati sa respecte regulamentul de ordine interioara al spitalului si al sectiei;

6. Pacientii sunt datori sa respecte unitatea sanitara, personalul medical si de ingrijire precum si pe ceilalti pacienti;

7. Respectarea ordinei si linistii, pastrarea curateniei in saloane, sala de mese, coridoare;

8. Nu se permite tulburarea linistii, degradarea mobilierului si bunurilor din dotarea sectiei si spitalului;

9. Introducerea in institutie de aparatura audio-vizuala este posibila numai cu acordul medicului sef de sectie.

Baza legislativa: R.I.F.

Drepturi generale ale pacientilor

1. Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.

2. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.

Baza legislativa: Lege nr.46 din 21.01.2003

Dreptul pacientului la informatia medicala

1. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.

2. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.

3. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.

4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.

5. Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.

6. Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.

7. Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.

8. Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.

9. Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.

10. Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

Baza legislativa: Lege nr.46 din 21.01.2003

Consimtamantul pacientului privind interventia medicala

1. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

2. Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.

3. In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.

4. In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.

5. In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.

6. Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.

7. Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

8. Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.

9. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

Baza legislativa: Lege nr.46 din 21.01.2003

Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului

1. Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.

2. Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

3. In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.

4. Pacientul are acces la datele medicale personale.

5. Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.

6. Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

Baza legislativa: Lege nr.46 din 21.01.2003

Drepturile pacientului in domeniul reproducerii

1. Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei.

2. Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare.

3. Dreptul femeii de a hotara daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului prevazut la art. 26.

4. Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii.

5. Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.

Baza legislativa: Lege nr.46 din 21.01.2003

Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale

1. In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

2. Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se aduc la cunostinta publicului.

3. Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat.

4. Se excepteaza de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.

5. Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.

6. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.

7. Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.

8. Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decit prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.

9. Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.

10. Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.

11. Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

12. Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

Baza legislativa: Lege nr.46 din 21.01.2003

Glosar de termeni

discriminare

distinctia care se face intre persoane aflate in situatii similare pe baza rasei, sexului, varstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale;

Ingrijiri de sanatate

serviciile medicale, serviciile comunitare si serviciile conexe actului medical;

Ingrijiri terminale

Ingrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci cand nu mai este posibila imbunatatirea prognozei fatale a starii de boala, precum si ingrijirile acordate in apropierea decesului.

interventie medicala

orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;

pacient

persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate;