Integritate institutionala

Dispozitie actualizare   Ghid regim incompatibilitati si conflict interese                                                             Raport anual evaluare incidente de integritate  2022                                                                                                               Cod etic/deontologic/de cnduita.                                                                                                                                     Dispozitie   privind  Comisia de evaluare si inventariere  a bunurilor primite gratuit.                                  Procedura privind declararea cadourilor                                                                                                                                  Lista cuprinzand cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 si destinatia acestora.         (nu este cazul)        Mecanismul de raportare a incalcarilor legii.                                                                                                                         Declaratia privind asumarea unei agende de integritate organizationala.                                                     Dispozitie  privind asumare agendei de integritate organizationala                                                                      Decizie actualizare  Grup de Lucru Anticoruptie                                                                                                                Planul de integritate a institutiei.

Un raport narativ referitor la stadiul implemenarii  masurilor atat  prevazute in SNA, cat si in planul de integritate ce revine in sarcina fiecarii institutii.

Situatia incidentelor de integritate, precum si o preprezentare succinta a masurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului.

Studii/ cercitari/ ghiduri/ materiale informative relevante.