COMPARTIMENT PEDIATRIE

Dr. Cocian Silvia – Medic specialist       Tel. 0766327142

Serviciile medicale spitalicesti se acorda in regim de spitalizare de zi si spitalizare continua, pentru cazurile care necesita internare, conform criteriilor de internare stabilite de legislatia in vigoare si conform Protocoalelor interne de buna practica.

SERVICII DE SPITALIZARE DE ZI        SERVICII SPITALIZARE CONTINUA